FÖLDFELSZÍN ALATTI ÉPÜLETEK

 

Földrengésbiztos szerkezetek talajvíz nélkül és talajvíz mellett
  
 
 

6./ Vasbeton alap 
5./ Beton védõréteg 
4./ 0.2 mm Pe fólia 
3./ Kétrétegû vízszigetelés 
2./ Elsõ u.n. "áldozat" lemez 
1./ Betonágy 
0./ Talaj 

 
 
 
Megoldások

A földrengésbiztos vízszigetelésnek kétrétegûnek kell lennie, mint a talajvíznyomásnak kitett esetekben függetlenül a szigetelés elsõ rétegétõl /NOVATEX 4 mm/ ami teljes felületen van hegesztve a betonágyhoz. A lemezek kiválasztásának szempontjai a korábbi fejezetekben találhatók.

 

Megjegyzések
 
A plasztomerbitumen vagy elasztomerbitumen lemezek jellegzetességeik miatt, amikor alapozások víz- szigetelésére használjuk õket, túl az elsõdleges funkción  /vízszigetelõ legyen/  jelentõsen  csillapítják a földrengések rezgéseit.
A témával kapcsolatos tanulmányok és kisérletek bebizonyították, hogy a megfelelõen tervezett vízszigetelések bizonyos mértékig védelmet nyújtanak földrengések esetén.  Ennek magyarázata a lemezek rugalmasságában rejlik, ami a merev betonággyal, a talajjal és az alapozással érintkezve függõleges irányban  csillapításként, vízszintesen pedig csúsztató rétegként  viselkedik. A földrengésbiztos vízszigetelési rendszereknek egy plusz réteget is kell tartalmazniuk a szokásos két réteg mellett. Túl a vízszigetelés nagyobb megbízhatóságán, a plusz réteg javítja a csillapítást, mivel megnöveli a rugalmas anyag mennyiségét. 
 

RÉSZLETES ISMERTETÉS
 
 
. JELLEMZÕK BEÉPÍTÉS MÓDJA
Tartószerkezet: 
 
 
 
 
 
 
 
Vasbeton, vagy elõregyártott betonelemek. 
 
 
 

 
 
 

A szigetelõlemez fektetése elõtt, vagy annak során biztosítandó feltételeket lásd a következõ c. fejezetekben: 
 
 - Általános beépítési utasítások  
 - Elõkészítõ munkák  
 - Mûszaki megoldások   
 
Alapozó bitumenmáz: Csak megfelelõ minõségû termék alkalmazható. A felületeket mindig kellõsíteni kell. Felhordása kenõkefével, vagy szórópisztollyal, min. 250 g/ m2 mennyiségben.
Vízelvezetés: A függõleges vízelvezetéshez speciális drainprofilokat lehet alkalmazni, amelyek egyszerre valósítják meg a vízelvezetést és a szigetelés védelmét. A drain elemeket rendszerint csak a függõleges falakon használjuk. Ezeket egyszerûen a szigetelésre helyezzük úgy, hogy az átlapolásokkal a teljes mechanikai védelem is biztosítva legyen. 
Hõszigetelés:  Elõre gyártott hõszigetelõ lapok  Amikor szükséges, a függõleges belsõ falakon hõszigetelést alkalmazunk, mechanikus rögzítéssel és habarcs védõréteggel. 
Vízszigetelés:   Az u.n. “áldozat” réteg NOVATEX 4 mm plasztomer lemez üvegszöveterõsítéssel. A kétrétegû szigetelés elemei a 4 mm vastag NOVABOND® 200 plasztomer vagy a NOVAGUM®-18P elasztomer lemezek.  Az elsõ u.n.”áldozat” réteget teljes felületen kell hegeszteni a betonaljzathoz, annak teljes felületét  
szigetelve. A második réteget   
vízszintesen hegesztés nélkül, függõlegesen az alapozás lábazatára teljes felületen kell hegeszteni a  
függõleges fal kezdetéig. A harmadik réteget teljes felületen kell hegeszteni. Az egyes rétegek és csatlakozások kialakítása a korábbiakban leírtak szerint történik. A függõleges falak szigetelése egyrétegû teljes felületen hegesztve. 
Csomópontok   . Csatlakozásoknál, éleknél, stb. a korábbi fejezetekben elmondottak szerint.
 
 
 
 
                                                                            .