ELÕKÉSZÍTÕ MUNKÁKIde tartoznak mindazok az aljzat (szerkezet) elõkészítését célzó müveletek, amelyeket a tervezés során, vagy elõmunkaként minden víz elleni védelmet biztosító szigetelõrendszer kivitelezése elõtt el kell végezni. Az itt említett példák elsõsorban tetõszigetelésre vonatkoznak.
 
 
 

Elõkészítõ mûveletek
 

Ezeket már a tervezés során elõ kell irányozni, de legkésõbb a lemezek elhelyezése elõtt el kell végezni,
mert nagymértékben meghatározzák a szigetelés eredményességét. A szóbanforgó megoldásokat a
mellékelt példák (vázlatok) mutatják be a következõ csoportosításban:
 


Elõmunkák
 

Ezek magukban foglalják a szigetelések aljzatának elõkészítését (kellõsítését). A fektetés technológiájától függetlenül az aljzattól megköveteljük, hogy felülete legyen egyenletes és sima (legalábbis dörzsölt), legalább 1%-os lejtésû (a víz lefolyásának elõsegítésére és tócsák elkerülésére), száraz és pormentes (sûritett
levegõvel lefúvatott), valamint tiszta (olajok, zsírok, oldószermaradványok stb. eltávolítandók).
Az aljzatot esetenként alkotó hõszigetelõ lemez feleljen meg a betonaljzatokkal szemben támasztott követelményeknek.