FÖLDFELSZÍN ALATTI ÉPÜLETEK
 

Talajvízszint alatti munkák
  
 
 
10./ Kevert talaj talajvízzel 
9./ Védõ és vízelvezetõ lapok 
8./ Egyrétegû vízszigetelés 
7./ Függõleges fal 
6./ Fém erõsítés 
5./ Alapozás 
4./ Védõbeton 
3./ 0.2 mm Pe fólia 
2./ Kétrétegû vízszigetelés 
1./ Aljzatbeton 
0./ Talaj 
 
 
 
Megoldások

Amint az a rajzon is látható, az alapozási síkig kétrétegû, e fölött egyrétegû a szigetelés a függõleges
tartószerkezeten (második védõréteg csak különleges esetekben alkalmazandó). Mivel a lemezek nagy igénybevételnek vannak kitéve mind fektetéskor, mind üzemszerûen, ezért olyan lemezt kell választani, amelyik a teljes vízhatlanság mellett kiváló mechanikai és alakváltozási tulajdonságokkal rendelkezik, mely tulajdonságok nélkülözhetetlenek a tartószerkezet deformációi, repedései esetén. A 4 vagy 5 mm vastag NOVABOND® 200 és szélsõségesebb éghajlati viszonyok között a NOVAGUM® 18P lemezek elégítik ki ezeket a követelményeket.
 

Megjegyzések
 
Minden biztonnyal ez az egyik legnehezebben megvalósítható vízszigetelési munka, mivel a teljes
tartószerkezetnek víznyomásállónak és vízhatlannak kell lennie. A kivitelezést nehezíti a talajvíz jelenléte,
ami közvetlenül vagy közvetve nedvesíti a szigetelendõ felületeket. Ezért a kivitelezés különbözõ szakaszait alaposan meg kell tervezni, összehangolva a mélyépítõk és a szigetelõk munkáját. Nagy odafigyelésre
van szükség a csomópontok kialakításánál, és minden szükséges intézkedést meg kell tenni a rétegek folytonosságának megõrzése érdekében. A munkagödörben a vízszintet le kell süllyeszteni a kivitelezés
által érintett szint alá, szükség  esetén szivattyúzással is a munka folyamatosságának biztosítása érdekében. Ezután lehet elkészíteni a szigetelés fogadó felületét; ami egy simított betonréteg, amire a szigetelés elsõ rétegét már el lehet helyezni. Ezután az alapozás zsaluzatát kell megfelelõ módon elkészíteni, figyelembe véve
a függõleges falak méreteit. A munkának ebben a szakaszában háromszögletû léceket kell elhelyezni az élek mentén, hogy lekerekítsük az éleket vagy habarcsból kell “holkert” kialakítani. A vízszintes felületeket kellõsíteni kell. Ezután  elkészíthetõ a kétrétegû vízszigetelés, aminek túl kell nyúlnia a zsaluzat függõleges falain.
 

RÉSZLETES ISMERTETÉS
 
 
. JELLEMZÕK BEÉPÍTÉS MÓDJA
Tartószerkezet: 
 
 
 
 
 
 
 
Vasbeton, vagy elõregyártott betonelemek. 
 
 

 
 
 

A szigetelõlemez fektetése elõtt, vagy annak során biztosítandó feltételeket lásd a következõ c. fejezetekben: 
 
 - Általános beépítési utasítások  
 - Elõkészítõ munkák  
 - Mûszaki megoldások   
 
Alapozó bitumenmáz: Csak megfelelõ minõségû termék alkalmazható. A felületeket mindig kellõsíteni kell. Felhordása kenõkefével, vagy szórópisztollyal, min. 250 g/ m2 mennyiségben.
Vízelvezetés:  A függõleges vízelvezetéshez speciális drainprofilokat lehet alkalmazni, amelyek egyszerre valósítják meg a vízelvezetést és a szigetelés védelmét. A drain elemeket rendszerint csak a függõleges falakon használjuk. Ezeket egyszerûen a szigetelésre helyezzük úgy, hogy az átlapolásokkal a teljes mechanikai védelem is biztosítva legyen. 
Hõszigetelés:  Elõre gyártott hõszigetelõ lapok  Amikor szükséges, a függõleges belsõ falakon hõszigetelést alkalmazunk, mechanikus rögzítéssel és habarcs védõréteggel. 
Vízszigetelés: 4-5 mm vastag NOVABOND 200  plasztomer lemez, vagy 4-5 mm vastag NOVAGUM-18 P elasztomer lemez különlegesen szélsõséges éghajlati viszonyok esetén.  A vízszintes felületek szigetelésére ajánlott a kétrétegû szigetelés. Az elsõ réteget a  vízszintes felületeken részlegesen,  a függõleges szakaszokon teljes felületen kell hegeszteni lehetõleg a hosszirányú toldások mellõzésével. A második lemezréteget teljes felületén kell az elsõhöz hegeszteni oly módon, hogy az egyes átfedések az elsõ lemezréteg átfedései közé kerüljenek. Az átfedéseket lánghegesztõ készülékkel kell  hegeszteni,  a hosszanti élek mentén 10 cm, a lemezvégeken 15 cm szélességben. A függõleges  falak szigetelésére elegendõ  egy réteg teljes felületen hegesztve, figyelembe véve a korábban említetteket.
Csomópontok     . Csatlakozásoknál, éleknél, stb. a korábbi fejezetekben elmondottak szerint. 
 
 
 
 
 
                                                                        .