RÉSZBEN FÖLDFELSZÍN ALATTI ÉPÜLETEK

 

Épületek nedves talajon, lejtõn vagy talajvízhez közel.
  
 
12./ vízgyüjtõ csõ 
11./ polietilén v. polipropilén  
        filc 
10./ védõ/vízelvezetõ csõ 
9./ védõvakolat erõsítõ hálóval 
8./ járólap 
7./ vasbeton 
6./ 0.2 mm LDPE fólia 
5./ hõszigetelõ réteg   
     (esetenként) 
4./ vízszigetelés egy vagy két  
      rétegû 
3./ aljzatbeton 
2./ vízelvezetõ réteg 
1./ talaj 
0./ alapozás
 
 
 
Megoldások

Amint az a rajzon is látható, az alapozási síkig kétrétegû, e fölött egyrétegû a szigetelés a függõleges tartó- szerkezeten (második védõréteg csak különleges esetekben alkalmazandó). Mivel a lemezek nagy igénybe- vételnek vannak kitéve mind fektetéskor, mind üzemszerûen, ezért olyan lemezt kell választani, amelyik a teljes vízhatlanság mellett kiváló mechanikai és alakváltozási tulajdonságokkal rendelkezik, mely tulajdonságok nél- külözhetetlenek a tartószerkezet deformációi, repedései esetén. A 4 vagy 5 mm vastag NOVABOND® 200 és szélsõségesebb éghajlati viszonyok között a NOVAGUM® 18P lemezek elégítik ki ezeket a követelményeket.
A vízszigetelés védelmére Pe fóliát alkalmazunk, majd egy 3-4 cm vastag betonréteg következik vízszintesen, míg függõlegesen simított lapokat rögzítünk. Ezután elhelyezhetõ a vasalás, majd megtörténhet a beton bedolgozása. A rétegeket védõ lapokat el kell távolítani és az éleket lekerekíteni. Miután a beton megszilárdult, a zsaluzat eltávolítása után a függõleges felületeket kellõsíteni kell. A vízszigetelést elõször a lábazatnál kell elvégezni, majd a függõleges falakon folytatva kb. 40 cm-re a földfelszín felett.
 
 

RÉSZLETES ISMERTETÉS
 
 
. JELLEMZÕK BEÉPÍTÉS MÓDJA
Tartószerkezet: 
 
 
 
 
 
 
 
Vasbeton, vagy elõregyártott betonelemek. 
 
 

 
 
 

A szigetelõlemez fektetése elõtt, vagy annak során biztosítandó feltételeket lásd a következõ c. fejezetekben: 
 
 - Általános beépítési utasítások  
 - Elõkészítõ munkák  
 - Mûszaki megoldások
Alapozó bitumenmáz: Csak megfelelõ minõségû termék alkalmazható. A felületeket mindig kellõsíteni kell. Felhordása kenõkefével, vagy szórópisztollyal, min. 250 g/ m2 mennyiségben.
Vízelvezetés:   Hagyományos:  
         kavics, betonzúzalék vagy   
         hasonló  

Újszerû: a függõleges vízelvezetéshez speciális profillal gyártott lapokat lehet alkalmazni, amelyek egyszerre valósítják meg a vízelvezetést és a szigetelés védelmét.

A vízelvezetõ réteget a padlózat alatt és a lábazat körül övszerûen kell megépíteni.Feladata a beszivárgó víz elvezetése. Így csökkenti a vízszigetelõ rendszerre ható hidrosztatikai nyomást. 
Hõszigetelés:  Padlózat alatt: 
- elõre gyártott hõszigetelõ lapok     
  20  N/cm2-nél nagyobb nyomás- -       állósággal és az igényeknek   
        megfelelõen méretezett  
        vastagságban,  
- expandált agyagkavics /keramzit/, - habcement. 

Függõleges falaknál: 
- elõre gyártott szokásos   
  hõszigetelõ lapok.

A padlózat alatti hõszigetelés elsõsorban a téli idõszakban fontos. Többnyire  expandált hõszigetelõ lapokat használunk, vagy egyéb korábban már említett hõszigetelõket. Amikor a belsõ páratartalom nagyon magas, a hõszigetelést  a tetejére fektetett párazáró réteggel kell megvédeni a páralecsapódás ellen. A függõleges falak hõszigetelésére többnyire expandált lapokat alkalmazunk mechanikai rögzítéssel és erõsített vakolatréteggel megvédve. Ez a rendszer mind kívül, mind belül használható.  
Vízszigetelés:  NOVABOND 200, 4-5 mm vastag lemez.  Vízszintesen ajánlott a kétrétegû szigetelés.Az elsõ réteget vízszintesen részlegesen, függõlegesen teljes felülettel kell lehegeszteni hosszirányú csatlakozások elkerülésével. A második réteget teljes felülettel kell hegeszteni az elsõhöz úgy, hogy az átlapolások  az elsõ réteg közepére kerüljenek. A lánghegesztett átlapolásoknak oldalirányban 10 cm,  hosszirányban 15 cm szélesnek kell lenniük. A függõleges falak szigetelésére elegendõ egy réteg..
 
Csomópontok  1./ falazat  
2./ vízszigetelés  
3./drainprofil  
4./ teljes   
     felületen           
     hegesztett    
     szigetelés   
5./ merev    
     védõréteg  
6./ vízelvezetõ  
     anyag  
 
A függõleges csomópontokat a vízszintes felületen kialakított  
csomópontokhoz hasonlóan kell kialakítani. Amint az  a rajzon is látható, a hézagot kitöltõ rugalmas anyagot beborító lemez felveszi az omega formát. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
                                                                           .