FÖLDFELSZÍN FELETTI ÉPÜLETEK

 

Padlózatok közvetlenül a száraz ill. nedves talajon.   
 
9./ pe v. pp filc 
8./ padlózat 
7./ vasbeton 
6./ hõszigetelõ réteg (esetenként) 
5./ 0.2 mm LDPE fólia 
     (a hõszigetelõ lap felett    
     párazáróként mûködik) 
4./ vízszigetelõ lemez 
3./ aljzatbeton 
2./ vízelvezetõ réteg 
1./ talaj 
0./ alapozás
 
 
 
Megoldások

A vízszigetelõ rendszert Novabond® 200 4 vagy 5 mm vastag lemezzel kell megvalósítani, a mûszaki követelmények figyelembe vételével.
 

Megjegyzések

Azokban az esetekben, amikor a szerkezet tartósan érintkezik vízzel (lejtõn, magas talajvíz), feltétlenül szükséges a vízszigetelés folytonosságát biztosítani mind vízszintesen, mind függõlegesen.A víznek a szigeteléssel való tartós érintkezésének elkerülése érdekében egy megfelelõ vízelvezetõ réteget kell a vízszigetelés mellé beépíteni gyûjtõcsõvel az alján az összegyûlõ víz elvezetésére. Ezután a víz a vízgyûjtõbõl gravitációsan szivattyúzással kiemelhetõ. Amikor földfelszín alatti ablakok kialakítása az igény, vele a réteg kiszellõzési lehetõségét kell biztosítani, aminek az ablak alsó széle alatt kell lennie a vízelvezetõ réteggel. A vízszigetelésnek mind a külsõ, mind a belsõ felületeken folytonosnak kell lenniük.
 
 

RÉSZLETES ISMERTETÉS
 
 
. JELLEMZÕK BEÉPÍTÉS MÓDJA
Tartószerkezet: 
 
 
 
 
 
 
Vasbeton, vagy elõregyártott betonelemek. 
 
 

 
 
 

A szigetelõlemez fektetése elõtt, vagy annak során biztosítandó feltételeket lásd a következõ c. fejezetekben: 
 
 - Általános beépítési utasítások  
 - Elõkészítõ munkák  
 - Mûszaki megoldások   
 
Alapozó bitumenmáz:  Csak megfelelõ minõségû termék alkalmazható. A felületeket mindig kellõsíteni kell. Felhordása kenõkefével, vagy szórópisztollyal, min. 250 g/ m2 mennyiségben.
Vízelvezetés:  Hagyományos:  
kavics, betonzúzalék vagy hasonló
A vízelvezetõ réteget a padlózat alatt és a lábazat körül övszerûen kell megépíteni.Feladata a beszivárgó víz elvezetése. Így csökkenti a vízszigetelõ rendszerre ható hidrosztatikai nyomást.
Hõszigetelés:  Táblás szerkezetû, 20 N/cm2-nél nagyobb nyomásállósággal és az igények szerinti vastagságban. 
Például: 
- polisztirol, expandált perlit, stb., 
- expandált agyag /keramzit/, 
- habcement, 
- kõzetgyapot, üveggyapot. 
Ezt a rendszert többnyire a padlózat alatt építik meg, amikor a téli fûtés hatását gyorsan kívánjuk elérni. Jó hatása van mind az elõre gyártott hõszigetelõ lapoknak, mind az expandált agyagnak vagy habcementnek. Amikor a környezetben magas szintet ér el a páratartalom, a hõszigetelést felülrõl párazáró réteggel kell megvédeni.
Vízszigetelés:  NOVABOND 200, 4-5 mm vastag lemez.  Ennél az elrendezésnél elegendõ az egyrétegû szigetelés. A lánggal hegesztett átfedéseknek a hosszanti élek  mentén 10 cm-nek, a lemezvégeknél 15 cm szélesnek kell lenniük.Az aljzaton lehegesztés nélkül, függõlegesen teljes felületen kell hegeszteni. 
 
Csomópontok 

 

A külsõ falazatot a felverõdõ esõvíztõl meg kell védeni. 

A csatlakozásokat plusz réteggel kell egerõsíteni. 

Teljes felületen hegesztett lemezek, 30-40 cm magasságig. 

20 cm széles lemezcsíkokkal, csak az elmozduló szerkezetre hegesztve. 
 

 
                                                                     .