HÍDPÁLYALEMEZEK VÍZSZIGETELÉSE
 
 

 
 
 A VÍZSZIGETELÉS JAVASOLT RÉTEGRENDJE:
 
 

.. .                I              II                  III              IV 
           5 aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt
           4  második lemezréteg  Novabond (250)5  Novabond (250)4  Novabond (200)5 Novabond (200)4
           3  elsõ lemezréteg              - NOVAGLASS 2               -  Novaglass -2 
Novagum 18/P-3
           2 alapozó bitumenmáz alapozó bitumenmáz alapozó bitumenmáz alapozó bitumenmáz alapozó bitumenmáz
           1  tartószerkezet tartószerkezet tartószerkezet tartószerkezet tartószerkezet
 

RÉSZLETES ISMERTETÉS
 
 
. JELLEMZÕK            BEÉPÍTÉS MÓDJA
Tartószerkezet:  

  
  
  
  
  
 

Elõregyártott vasbeton.  
  
  

Lejtés: > 1%  
  
  
 

A szigetelõlemez fektetése elõtt, vagy annak során biztosítandó feltételeket lásd a következõ c. fejezetekben:  

 - Általános beépítési utasítások  
 - Elõkészítõ munkák  
 - Mûszaki megoldások 

Alapozó bitumenmáz: 

 

Csak megfelelõ minõségû termék alkalmazható.   Alapozó bitumenmáz alkalmazása célszerû nem annyira a tapadás fokozására, mint inkább az aljzat teljes felületén egyenletes kötés biztosítására. A mázat kenõkefével, vagy szórópisztollyal kell felhordani olyan mennyiségben, hogy száradás után ne képzõdjön maradékréteg, ami az oldószer elpárolgása után lehetséges.
Szigetelõlemez/ek/:  

 

Megfelelõ szilárdság és nyúlóképesség a tartószerkezet és/vagy más vele érintkezõ szerkezeti elem alakváltozásainak követéséhez. Károsodás nélkül viseljék el a mindenkori légköri hatásokat.  Csak az alapozó máz tökéletes száradása és a hézagfedõ (30 cm széles) lemezcsík, aljzatra történõ ragasztása után fektethetõk. A szigetelõ lemezeket a forgalom irányával párhuzamosan kell fektetni, lángszóróval teljes felületen  hegesztve mind a vízszintes felületeken, mind a peremek mentén, mind a függõleges szakaszokon az aszfaltszõnyeg felsõ síkja felett 15 cm magasságig. Az átfedéseket mindenkor lángszóróval kell hegeszteni, a hosszanti élek mentén 8 cm és a lemezvégeken 12 cm szélességben. A biztonság fokozását szolgáló kétrétegû vízszigetelési rendszerek esetén az elsõ réteget a fentiek szerint kell beépíteni, a második réteget teljes felületen kell hegeszteni, az átfedési felületekhez képest eltolt elrendezésben.
Aszfaltbeton szõnyeg: . A terítés és beépítés módja biztosítsa a lehetõ legszilárdabb tapadást a szigetelõlemezen.
 

Dilatációk és vízelvezetés:
 
A körülmenyek helytõl függõ változékonysága és a rendelkezésre álló gyártmánytípusok széles választéka miatt a hídszigetelések dilatációs hézagainak és vízelvezetõ szerelvényeinek kialakítására általános megoldás nem adható. Az alkalmazott szerkezeti kialakítás azonban mindenkor biztosítsa a hatékony mûkõdést és legyen összhangban a vízszigetelõ rendszerrel.
 
 
                                                                        .