ASZFALTBURKOLATÚ PARKOLÓFÖDÉM
 
 

 
 
 A VÍZSZIGETELÉS JAVASOLT RÉTEGRENDJE:
 
 

. .                I              II                  III
           7                 -                -              -                   - 
           6 bitumenes keverék bitumenes keverék bitumenes keverék  bitumenes keverék
           5  második lemezréteg NOVABOND 4 mm NOVABOND 4 mm NOVABOND 4 mm
           4  elsõ lemezréteg NOVABOND 4 mm NOVAGUM 18/P 4 POLIBIT-S 4 mm
           3 alapozó bitumenmáz alapozó bitumenmáz alapozó bitumenmáz alapozó bitumenmáz
           2 lejtbeton lejtbeton lejtbeton lejtbeton
           1  tartószerkezet tartószerkezet tartószerkezet tartószerkezet
 

RÉSZLETES ISMERTETÉS
 
 
JELLEMZÕK            BEÉPÍTÉS MÓDJA
Tartószerkezet: 
 
 
 
 
 
 
 
Elõregyártott vasbeton, vagy üreges vb. panelek. A ható terhek a szerkezetben csak kis feszültségeket és alakváltozásokat idézhetnek elõ. 

Lejtés: 3-5 % 
 
 

A szigetelõlemez fektetése elõtt, vagy annak során biztosítandó feltételeket lásd a következõ c. fejezetekben: 
 
 - Általános beépítési utasítások  
 - Elõkészítõ munkák  
 - Mûszaki megoldások 
Alapozó bitumenmáz:  Csak megfelelõ minõségû termék alkalmazható.  Alkalmazás egyedi elbírálás alapján. Felhordása kenõkefével, vagy szórópisztollyal, min. 250 g/ m2 mennyiségben.
Hõszigetelõ lap: 
 
 
 
Aszfaltburkolat alatt felesleges! 
(Olyan esetekben, amikor hõszigelésre szükség van, megfelelõ biztonsággal méretezett vb. burkolat és hõszigetelõ lapok alkalmazása javasolt.)
 
Szigetelõlemez/ek/: 

 

 
 

Megfelelõ szilárdság és nyúlóképesség a tartószerkezet és/vagy más velük érintkezõ szerkezeti elem alakváltozásainak követéséhez. Fontos követelmény, hogy károsodás nélkül viseljék el a vb. födémre kerülõ 130 C hõmérsékletû aszfaltkeverék terítését és ezt követõ hengerlését.  5-10 % lejtésû felületeken (rámpákon) 250 g/m2  polieszter nemezréteggel erõsített,  legalább 4 mm vastag egyrétegû vízszigetelés alkalmazandó.  Az elsõ réteget teljes felületén kell a vízszintes felületeken, a  peremek mentén és a függõleges szakaszokon az aszfaltburkolat felsõ éle felett 20 cm magasságig, teljes felületen kell hegeszteni. A második réteget eltolt átfedésekkel teljes felületen kell az elsõ 
réteghez hegeszteni Az átfedéseket lángszóróval kell hegeszteni, a hosszanti élek mentén 8 cm és a lemezvégeken 12 cm szélességben. Egyrétegû  
szigeteléseket mindenkor  teljes felületükön kell hegesztéssel a tartószerkezeteken és a függõleges szakaszokon rögzíteni.
 
Dilatációs hézagok a rajz szerint 
kivitelezendõk: 
 
 
 
                                                                      .