JÁRHATÓ VÍZSZINTES BURKOLAT, HÕSZIGETELÉSSEL
(A HÕSZIGETELÉS A VÍZSZIGETELÕ RÉTEG FELETT)
 
 

 
 
 A VÍZSZIGETELÉS JAVASOLT RÉTEGRENDJE:
 
 

. .                I              II                  III
           7  burkolat burkolat burkolat burkolat
           6 300 g/m2 poliészter nemezréteg 300 g/m2 poliészter nemezréteg 300 g/m2 poliészter nemezréteg  300 g/m2 poliészter nemezréteg
           5  hõszigetelõ lap hõszigetelõ lap hõszigetelõ lap hõszigetelõ lap
           4  védõfólia  védõfólia védõfólia védõfólia
           3 szigetelõ lemez  NOVABOND 5 mm NOVAGUM 18/P 5  NOVATER 5 mm
           2 lejtbeton lejtbeton lejtbeton lejtbeton
           1  tartószerkezet tartószerkezet tartószerkezet tartószerkezet
 

RÉSZLETES ISMERTETÉS
 
 
. JELLEMZÕK            BEÉPÍTÉS MÓDJA
Tartószerkezet: 
 
 
 
 
 
 
 
Elõregyártott vasbeton, vagy üreges vb. elemek. 
 

Lejtés: 3-5 % 
 
 
 

A szigetelõlemez fektetése elõtt, vagy annak során biztosítandó feltételeket lásd a következõ c. fejezetekben: 
 
 - Általános beépítési utasítások  
 - Elõkészítõ munkák  
 - Mûszaki megoldások
Alapozó bitumenmáz:  Csak megfelelõ minõségû termék alkalmazható.  Alkalmazás egyedi elbírálás alapján. Felhordása kenõkefével, vagy szórópisztollyal, min. 250 g/ m2 mennyiségben.
Hõszigetelõ lapok:  IIyen szerkezetekben a hõszigetelés állandóan érintkezik nedvességgel, párával, ezért vízet sem kapillarítás révén, sem elárasztva nem vehet fel. A tetõfedés alatti légtérben megkövetelt hõmérsékletnek megfelelõen választandók meg. Vastagságuk mindenkor legyen elegendõ a párazáró réteg alatti párakicsapódás megakadá- lyozására. Szükség esetén a hõszigetelõ lap különleges ragasztóanyaggal, pl. SILADYN (KLEBER C.),  vagy mechanikusan (leterheléssel) rögzíthetõ a szigetelõlemezhez.
Szigetelõlemez/ek/:  Megfelelõ szilárdság és nyúlóképesség a tartószerkezet és/vagy más velük érintkezõ szerkezeti elem alakváltozásainak követéséhez. Károsodás nélkül viseljék el a mindenkori légköri hatásokat. A szigetelõlemezt vízszintes felületekre lazán, hegesztés nélkül  kell fektetni. A peremek mentén és a függõleges szakaszokon a burkolat felett 20 cm magasságig, teljes felületen kell hegeszteni. Az átfedéseket lángszóróval kell hegeszteni, a hosszanti élek mentén 8 cm és a lemezvégeken 12 cm szélességben.  
 
Dilatációk a rajz szerint 
kivitelezendõk: 
 
 
 
                                                                           .