NEM JÁRHATÓ, HÕSZIGETELT VÍZSZINTES TETÕFEDÉSEK

 

                         .
 
 
 
 
 

.                I              II                  III                  IV
           6 Novabond 4 mm Novater 4 mm Novamineral Pe/Gr 4,5 Novagum 18/P Gr 4,5
           5  Novabond 4 mm Novater 4 mm Novater 4 mm Novagum 18/P 4
           4  hõszigetelés hõszigetelés hõszigetelés hõszigetelés
           3  Novaglass 3 mm 
(v. Novall-I 3 mm)
Novaglass 3 mm 
(v. Novall-I 3 mm)
Novaglass 3 mm 
(v. Novall-I 3 mm)
Novaglass 3 mm 
(v. Novall-I 3 mm)
           2 lejtbeton lejtbeton lejtbeton lejtbeton
           1  tartószerkezet tartószerkezet tartószerkezet tartószerkezet
 

RÉSZLETES ISMERTETÉS
 
 
. JELLEMZÕK BEÉPÍTÉS MÓDJA
Tartószerkezet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beton, vagy elõregyártott betonlapok, fa. 
 

Lejtés: 1-1,5 % 
 
 
 
 
 

A szigetelõlemez fektetése elõtt, vagy annak során biztosítandó feltételeket lásd a következõ c. fejezetekben: 
 
 - Általános beépítési utasítások  
 - Elõkészítõ munkák  
 - Mûszaki megoldások
Alapozó bitumenmáz:  Csak megfelelõ minõségû termék alkalmazható.  Alkalmazás egyedi elbírálás alapján. Felhordása kenõkefével, vagy szórópisztollyal, min. 250 g/ m2 mennyiségben.
Párazáró réteg: 
 

 
 
 

A tetõfedés alatti légtér relatív páratartalmának megfelelõen választandó meg. Ha ez 20 C hõmérsékleten 80 %-nál nagyobb, úgy 0,07 mm alufóliával erõsített párazáró réteget kell alkalmazni.  A vízszintes felületeken részleges, a függõleges szakaszokon a hõszigetelõ lemez felett 10 cm magasságig teljes felületen hegesztve. Az átfedéseket mindenkor lángszóróval kell hegeszteni, a hosszanti élek mentén 8 cm és a lemezvégeken 12 cm szélességben.
Hõszigetelõ lapok: 
 

 
 

A tetõfedés alatti légtérben megkövetelt hõmérsékletnek megfelelõen választandók meg. Vastagságuk mindenkor legyen elegendõ a párazáró réteg alatti párakicsapódás megakadályozására.  A hõszigetelõ lapokat lehetõleg pontszerûen, lánghegesztéssel  
célszerû közvetlenül a párazáró rétegen rögzíteni. Ellenkezõ esetben fúvatott bitumen alkalmazandó. 
Szigetelõlemez/ek/: 
 

 

Megfelelõ szilárdság és nyúlóképesség a tartószerkezet és/vagy más velük érintkezõ szerkezeti elem alakváltozásainak követéséhez. Károsodás nélkül viseljék el a mindenkori légköri hatásokat. 
 
Az elsõ réteget lángszóróval, a vízszintes felületeken részlegesen, a peremek mentén és függõleges szakaszokon teljes felületen kell hegeszteni. A második lemezréteget teljes felületén kell az elsõhöz hegeszteni. Az átfedéseket ugyancsak lángszóróval kell hegeszteni, a hosszanti élek mentén 8 cm és a lemezvégeken 12 cm szélességben.
 
A lemezek felületkiképzése: 
 
 
A felsõ, látható lemezfelület /kivánságra színezett/ palazúzalékkal történõ borítása minden esetben célszerû. A palazúzalék elsõsorban esztétikai 
követelményeket elégít ki, de mindenképpen fokozott védelmet biztosít a légköri hatások ellen. A NOVAGLASS  plasztomer lemezek minõségüket a zúzalék nyújtotta védelem nélkül is megõrzik. Az elasztomer alapanyagú szigetelõlemezek minden esetben védelemre szorulnak.
 
 
 
                                                                            .