NEM JÁRHATÓ VÍZSZINTES TETÕK, HÕSZIGETELÉS NÉLKÜL

 
 

                                        . 
 
 
 
 

.-                I              II                  III                  IV
           4 Novabond 4 mm Novater 4 mm Novamineral Pe/Gr 4,5 Novagum 18/P Gr 4,5
           3  Novabond 4 mm Novater 4 mm Novater 4 mm Novagum 18/P 4
           2 lejtbeton lejtbeton lejtbeton lejtbeton
           1  tartószerkezet tartószerkezet tartószerkezet tartószerkezet
 

RÉSZLETES ISMERTETÉS
 
 
.. JELLEMZÕK BEÉPÍTÉS MÓDJA
Tartószerkezet: 
 
 
 
 
 
 
 
Beton, vagy elõregyártott betonlapok, fa. 

Lejtés: 1-1,5 % 
 
 
 
 
 

A szigetelõlemez fektetése elõtt, vagy annak során biztosítandó feltételeket lásd a következõ c. fejezetekben: 
 
 - Általános beépítési utasítások  
 - Elõkészítõ munkák  
 - Mûszaki megoldások 
Alapozó bitumenmáz:  Csak megfelelõ minõségû termék alkalmazható.  Alkalmazás egyedi elbírálás alapján. Felhordása kenõkefével, vagy szórópisztollyal, min. 250 g/ m2 mennyiségben.
Szigetelõlemez/ek/:   
 

 

Megfelelõ szilárdság és nyúlóképesség a tartószerkezet és/vagy más velük érintkezõ szerkezeti elem alakváltozásainak követéséhez. Károsodás nélkül viseljék el a mindenkori légköri hatásokat. 

 

Az elsõ réteget lángszóróval, a vízszintes felületeken részlegesen, a peremek mentén és függõleges szakaszokon teljes felületen kell hegeszteni. A második lemezréteget teljes felületén kell az elsõhöz hegeszteni. Az átfedéseket ugyancsak lángszóróval kell hegeszteni, a hosszanti élek mentén 8 cm és a lemezvégeken 12 cm szélességben.
 
A lemezek felületkiképzése 

 
 

A felsõ, látható lemezfelület /kivánságra színezett/ palazúzalékkal történõ borítása minden esetben célszerû. A palazúzalék elsõsorban esztétikai követelményeket elégít ki, de mindenképpen fokozott védelmet biztosít a légköri hatások ellen. A NOVAGLASS  plasztomer lemezek minõségüket a zúzalék nyújtotta védelem nélkül is megõrzik. Az elasztomer alapanyagú szigetelõlemezek minden esetben védelemre szorulnak.
 

                                                                        .