TALAJMUNKÁK
 
 

               .
 
 

A szigetelést fogadó felületek  elõkészítése
 
A töltések kiásásakor ill. építésekor  (geotextilia erõsítéssel igény esetén) a  szigetelést fogadó felületeket elõ kell készíteni.

1) A felületeknek drainezettnek és tömörítettnek kell lenniük.
2) Drain réteget kell építeni kavicsból vagy kõzúzalékból.
3) Tömörített tükröt kell kialakítani homokos és meszes agyag réteggel.

Különleges figyelmet kell arra fordítani, hogy a kerület mentén levõ utak kifelé lejtsenek, hogy megakadályozzák a talajvíz beszivárgását  a szigetelést tartó felület felé.
 

A vízszigetelés rögzítése

A lemezt 50 x 50 cm-es árokban mechanikusan rögzíteni kell,  mindkét oldalán 50 cm átlapolás biztosításával. Második rögzítõ árkot kell építeni ott, ahol a medence méretei ezt igénylik  (lásd S-3 és S-8 ábrákat).
 

                                      .
 

Gáz kiszellõztetés

Azokban az esetekben, amikor a felület alatti gázok problémát okozhatnak,  a  medence alapozását megfele- lõen védett perforált csövek beépítésével kell megoldani, amint az az S-4 ábrán látható.
 
                                         .
 

A vízszigetelés fektetése

A sarkoknál és ahol a függõleges és vízszintes felületek találkoznak, NOVABOND® 200 4 mm erõsítõ betétet kell elhelyezni, és a lemezvégeken 12-13 cm szélesen kell összehegeszteni õket  (lásd S-5 ábra).

                              .

A végtelenített vízszigetelést a lemezek lejtésirányban való párhuzamos fektetésével hozzuk létre a
csatlakozások átlapolásával. A hegesztett csatlakozásoknak oldal irányban 10 cm-nek, a lemezvégeken
15 cm szélesnek kell lenniük. 
 

                             . 
 

Második rögzítõ árkot kell építeni ott, ahol a medence méretei ezt igénylik.
 

                                .

A vízszigetelés mechanikai védelme

Azokban az esetekben, amikor a vízszigetelés ki van téve lebegõ szennyezõdéseknek vagy jég hatásának, a töltéseket elõre gyártott elemekkel vagy betonréteggel lehet  megvédeni.
Amikor beton védõréteget használunk,  a medence alján levõ rögzítõ árokra nincs szükség.
 

 

Részleges vízszigetelés vízhatlan altalajoknál
 

Bizonyos esetekben a meglévõ agyag altalaj biztosítja a medence természetes szigetelését. Ezekben az esetekben csak a medence oldalát kell szigetelni. A töltés és a rögzítõ árok építése a töltés tetején és a lejtõ alján megegyezik a korábbiakkal. A vízszigetelés fektetése a Talajmunkák címû fejezet szerint történik.

                              .
 
 
 
 

                                                                          .