TETÕKERT RENDSZER A VÍZSZIGETELÉS
MECHANIKAI VÉDELMÉVEL
 
 
 
 
 
Jelmagyarázat 

1./ Aljzat 
2./ Lejtésadó réteg 
3./ Elválasztó réteg legalább 400 g/m2  
     papírbetétes bitumenes lemez 
4./ Elsõ lemezréteg. Gyökérátnövésnek ellen-  
     álló Novabond 200® 4 mm, vízszintesen    
     lehegesztés nélkül fektetve, függõlegesen a  
     teljes felületen lehegesztve 15 cm-rel a   
     termõföld síkja fölött. A lánggal hegesztett   
     átlapolásoknak  keresztirányban 8 cm, a  
     lemezvégeken 12 cm  szélesnek kell 
     lenniük. 
5./ A szigetelés második rétege gyökérálló  
     Novar-Ch®  4 mm teljes felületén hegesztve  
     az elsõ lemezréteghez. Az átlapolásoknak  
     az elsõ lemez közepére kell kerülniük. A   
     lánggal hegesztett átlapolásoknak kereszt-  
     irányban 12 cm, a lemezvégeknél 15 cm  
     szélesnek kell lenniük. 
6./ 0.2 mm vastag polietilén védõfólia 
7./ 3-4 cm vastag betonréteg, könnyû fémháló  
     erõsítéssel 
8./ Vízelvezetõ réteg expandált agyag vagy kavics 
9./ Szûrõréteg nem szõtt poliészter 200 g/m2 
10./ Termõföld

Csomópontok kialakítása
 

Összefolyó
1./ Összefolyócsõ szára  
2./ Aljzat  
3./ Vízszigetelõ lemez  
4./ Vízszigetelõ lemez  
5./ 0,3 mm Pe védõfólia  
6./ Védõkosár  
7./ Kavics vagy keramzit  
     vízelvezetõ rendszer  
8./ Poliészter szövet  
     szûrõréteg  
9./ Talaj
 

Kiemelkedõ tágulási hézag 
 
 

                                                               .