TETÕKERT RENDSZER HÕSZIGETELÉSSEL

 
Jelmagyarázat 

1./ Aljzat 
2./ Lejtésadó réteg 
3./ Párazáró réteg /Novaglass® 3 mm/ függõlege- 
     sen teljes felületen hegesztve, vízszintesen 
     hegesztés nélkül 
4./ Hõszigetelõ lap 
5./ A szigetelés elsõ rétege Novabond 200® 
     mm vízszintesen lehegesztés nélkül, függõle-   
     gesen teljes felületen lehegesztve 15 cm-rel a  
     föld síkja fölött. A lánggal hegesztett átlapolá-  
     soknak keresztirányban 8 cm, a lemezvégek-  
     nél 12 cm szélesnek kell lenniük. 
6./ A szigetelés második rétege Novar-F-Pe®  
    4 mm teljes felülettel hegesztve az elsõ  
    lemezhez. Az átlapolásoknak az elsõ   
    lemezréteg közepére kell kerülniük. A lánggal  
    hegesztett  átlapolásoknak keresztirányban 12  
    cm, a lemezvégeknél 15  cm szélesnek kell  
    lenniük. 
7./ Polietilén fólia 0.2 mm 
8./ Vízelvezetõ réteg expandált agyagból 
     vagy kavicsból. 
9./ Poliészter szûrõréteg 200 g/m2 
10./ Termõföld 
11./ Mechanikai védelem: 
       - betonlap erõsítõ hálóval 
       - Platon (HDPE) 
       - Delta-drain (HDPE) 
       - fémlemez

Csomópontok kialakítása
 

Összefolyó 
1./ Összefolyócsõ szára 
2./ Aljzat 
3./ Párazáró réteg 
4./ Hõszigetelõ lap 
5./ Vízszigetelõ lemez 
6./ Vízszigetelõ lemez 
7./ 0,3 mm Pe védõfólia 
8./ Védõkosár 
9./ Kavics vagy keramzit 
     vízelvezetõ rendszer 
10./ Poliészter szövet  szûrõréteg 
11./ Talaj
 

Kiemelkedõ tágulási hézag 
 
 

                                                                .